Automatizacija

Projektovanje proizvodnih linija i mašina po zahtevu kupca. Uvođenje novih tehnologija. Za kupljenu opremu i mašine nudimo usluge: – Prevoza, […]

Rezervoari, posude, cisterne, dimnjače

Izrađujemo po tehnološkoj dokumentaciji naručioca i zahtevu kupca Za kupljenu opremu i mašine nudimo usluge: – Prevoza, osiguranja, istovara, pozicioniranja, […]

Bojenje savremenim postupcima

Da bi antikorozivna zaštita bila kvalitetno urađena potrebno je prethodno izvršiti peskarenje površina, a zatim savremenim postupcima kvalitetno naneti slojeve […]

Instalacije za komprimovani vazduh

Cevovodi različitih namena i kapaciteta. – Cevovodi za aspiraciju – Cevovodi za otprašivanje – Cevovodi za ventilaciju i klimatizaciju – […]

Toplovodne i parovodne instalacije

Cevovodi različitih namena i kapaciteta. – Cevovodi za aspiraciju – Cevovodi za otprašivanje – Cevovodi za ventilaciju i klimatizaciju – […]